Az üzemirányítási és a monitoring hálózat fejlesztése

Mintegy másfélmillió ember árvízi biztonsága javul az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciumában megkezdődő projektnek köszönhetően, amely a Tisza folyó és hazai vízgyűjtője, valamint az árapasztó tározórendszer üzemirányításának fejlesztését teszi lehetővé. Az egész Tisza-völgyet érintő beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, az Európai Unió és a Magyar Állam 2,5 milliárd forintos támogatásával valósul meg várhatóan 2019. április végéig.

A fejlesztés szükségességét mi sem támasztja alá jobban, minthogy a Tisza-völgy folyóin az elmúlt évtizedekben kialakult jelentős árhullámok tetőző szintje veszélyesen megközelítette, egyes esetekben meg is haladta az árvízvédelmi töltések koronaszintjét. Az ilyen árhullámok biztonságos levezetésénél jelentős szerepet kapnak a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) keretében, illetve korábban megépült árvízcsúcs-csökkentő tározók (a Tisza mentén a Tisza-Túri, a Beregi, a Cigándi, az Inerháti, a Nagykunsági, a Hanyi-Tiszasülyi és a Tiszaroffi, a Zagyván a Jásztelki és a Borsóhalmi, a Szamoson a Szamos-Krasznai, a Körösök vízrendszerében pedig a Halaspusztai, a Kutasi, a Mérgesi, a Mályvádi és a Kisdelta). Az árvízvédekezés eszköztárának ily módon történt bővülése miatt szükségessé vált az árvízvédekezés gyakorlatának és üzemirányításának a felülvizsgálata. A megvalósult tározók száma, kapacitása, nem kevésbé az üzemelési tapasztalatok ma már lehetővé teszik, hogy rendszerbe szervezve, a mindenkori helyzethez igazodóan a legkedvezőbb árapasztást megcélzó üzemvitelt alakítson ki a vízügyi szolgálat.
Mivel a Tiszán és mellékfolyóin az év bármely időszakában lehet számítani magas és heves árhullámokra, „Az üzemirányítási és a monitoring hálózat fejlesztése című (KEHOP-1.4.0-15-2016-00016 azonosító számú), európai uniós társfinanszírozású projekt célja olyan védelmi szisztéma létrehozása, ami magába foglalja a vízgyűjtő monitoring, a folyó monitoring és az árapasztó tározó monitoring kiépítésével az árvízi tározók összehangolt üzemirányítási, hidrodinamikai modellezési, előrejelzési rendszerének kialakítását és működtetését, elősegíti a szakmailag hatékony, közgazdaságilag racionális vezetői döntések meghozatalát, s biztosítja a kapcsolódó informatikai fejlesztések megvalósítását.
A Tisza-völgyi vízgazdálkodás, árvízvédekezés és árvízi üzemirányítás alapvető feltétele a lehetséges legnagyobb időelőnyt biztosító és a gyakorlati követelményeket kielégítő előrejelzés és hidrodinamikai modellezés követelményeinek megfelelő részletességű, megbízhatóan működő monitoring rendszer kiépítése. A fejlesztés révén lényegesen több és pontosabb adat áll rendelkezésre, így pontosabb árvízi előrejelzések készülhetnek (például várható tetőzés ideje, magassága, vízhozama stb.) és részletesebb információk alapozzák meg az árvízi tározók üzemeltetését.
A 2,5 milliárd forintos támogatást nyert projekt a tiszai vízügyi igazgatóságok működési területén lévő vízgazdálkodási létesítmények üzemeltetésével kapcsolatos egységes monitoring rendszer fejlesztését, összekapcsolását, védekezés esetén a gyűjtött adatokból futtatott számítógépes modellek segítségével megfelelő döntések, jól időzített beavatkozások megtételét szolgálja.
További információ:
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Tel: +36-56/501-900, Email: titkarsag@kotivizig.hu